Cứ như thường lệ vào thứ năm hàng tuần tập thể trường mầm non Lao Chải lại cùng nhau lao động, nhặt rác tại đoạn đường tự quản từ trường mầm non Lao chải đến khu vực nhà thờ. Đoạn đường đó đã được UBND xã lao Chải phân công cho trường Mầm non Lao chải phụ trách và có trách nhiệm giữ gìn để đoạn đường luôn sạch sẽ. Các cô cũng như các bé luôn nêu cao ý thức vận động nhân dân cùng nhau giữ gìn, không vứt rác bừa bãi, thấy có rác là nhặt bỏ vào thùng. Nhờ có ý thức giữ gìn như vậy mà đoạn đường tự quản của cô trò trường mầm non Lao Chải luôn sạch sẽ.