Chiều thứ 6, Ngày 25/12/2020. Trường mầm non Lao Chải đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tháng 12 tại điểm Trường Đội 7 - xã Hoàng Liên. Tại đây các giáo viên của trường đã được tham gia dự giờ tiết dạy của Cô giáo VŨ PHƯƠNG THẢO tại điểm trường Đội 7.

HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ CÁI 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

ĐỀ TÀI: LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI b, d, đ

ĐỐI TƯỢNG: MẪU GIÁO GHÉP 4, 5 TUỔI

GIÁO VIÊN: VŨ PHƯƠNG THẢO

Hình ảnh có thá» có: 5 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i trên sân khấu và trong nhà

Hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, trên sân khấu
Trẻ ghép chữ cái thành  từ dưới tranh

 

Hình ảnh có thá» có: 2 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang ngá»i và má»i ngÆ°á»i trên sân khấu, vÄn bản cho biết 'b'
Trẻ phát âm chữ cái b

 

Hình ảnh có thá» có: 1 ngÆ°á»i, trong nhà
Trẻ tìm chữ cái chưa được học trong từ đã ghép

 

Hình ảnh có thá» có: 4 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang ngá»i, má»i ngÆ°á»i trên sân khấu và trong nhà
Trẻ phát âm chữ cái đ

 

 

Hình ảnh có thá» có: 9 ngÆ°á»i, má»i ngÆ°á»i Äang ngá»i

Kết thúc tiết dạy các giáo viên trong trường đưa ra ý kiến nhận xét, góp ý ưu điểm nhược điểm của tiết dạy. Qua các buổi đi dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đã giúp cho những giáo viên mới lắng nghe cho ý kiến để học hỏi  chuyên môn, trao dồi kinh nghiệm cho bản thân.