Trường mầm non Lao Chải đã tiến hành hội giảng cấp trường tại tất cả các điểm thôn. Với 100% giáo viên tham gia của tất cả các hoạt động có trong chương trình. Tất cả các tiết được chuẩn bị chu đáo, các cô có sự đầu tư cho tiết dạy và đạt kết quả cao. Kết quả này cho thấy sự cố gắng của cô và trò.