Trường mầm non Lao Chải có 5 giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã do Phòng GD&ĐT Sa Pa tổ chức. 

Cuộc thi gồm có 2 phần thi:

 Phần thi Trình bày giải pháp:  Đây là phần thi có nội dung mới, giáo viên phải trực tiếp trình bày giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục của mình. Nội dung trình bày đã được kiểm chứng qua thực tiễn hoạt động của bản thân trong thời gian qua. Lần đầu tiên thực hiện nhưng Hội thi đã ghi nhận được rất nhiều giải pháp sáng tạo có tính cải tiến, đột phá của đội ngũ giáo viên của trường trong quá trình công tác. 

Hình ảnh có thá» có: má»t hoặc nhiá»u ngÆ°á»i, bàn và trong nhà
Phần Thi Trình bày giải pháp của cô giáo Thào Thị Hà

 

Hình ảnh có thá» có: Xuân Äá», Äang Äứng và trong nhà, vÄn bản cho biết 'Bé ÄẢNG Cá»NG SÃN VIá»T NAM QUANG VINH MUÃN NÄM A Sn'
Phần Thi Trình bày giải pháp của cô giáo Cù Thị Phương Thảo

Phần thi Thực hành giảng dạy: Trường mầm non Lao Chải có 5 giáo viên dự thi thực hành. Điểm mới trong phần thi này đó là mỗi giáo viên chỉ thực hiện 01 tiết dạy duy nhất với 03 giám khảo chấm độc lập, trong đó có ít nhất 2 giám khảo xếp loại tốt, tiết còn lại không dưới 14 điểm. Do vậy, việc chuẩn bị bài dạy có nhẹ nhàng hơn nhưng yêu cầu tiết dạy lại cao hơn trước đây rất nhiều. Hội thi cũng đã ghi nhận được sự nỗ lực của tất cả các giáo viên tham gia. Nhiều tiết dạy chuẩn bị chu đáo, phương án lên lớp được cải tiến mạnh mẽ theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; tập trung cao vào sự phát triển phẩm chất năng lực người học; nhiều hình thức dạy học tích cực như hoạt động theo nhóm, theo cặp đôi, hoạt động cá nhân; các phương pháp dạy học tích cực được giáo viên vận dụng khéo léo, linh hoạt làm cho các tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng, học sinh hứng khởi tham gia các hoạt động học tập. Các em thực sự đã trở thành đối tượng trung tâm của quá trình dạy học.

Hình ảnh có thá» có: 11 ngÆ°á»i
Tiết Hoạt động góc - Góc XD: "Xây vườn rau của bé"

Hội thi nhằm tuyển chọn và công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo  dục.