Ngoài giờ lên lớp các cô tích cực tôn tạo cảnh quan, trồng vườn rau của bé để làm phong phú thêm khẩu phần ăn cho trẻ