Tập thể giáo viên, nhân viên trường mầm non Lao Chải lao động để chuẩn bị tốt cho công tác hội giảng cấp huyện