Ngoài giờ học các cô còn cho các cháu hoạt động tập thể ngoài trời. Đó là các hoạt động múa hát, chơi các trò chơi dân gian tạo tâm thế thoải mái cho trẻ.