Sáng ngày 20/01/2021, tại phòng Hội đồng  - Trường Mầm non Lao Chải đã tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 3 quần chúng: Trần Thị Trang, Vàng Thị Hà Giang, Nông Thị Muốn

Tham dự Lễ Kết nạp Đảng viên có Đ/c Hoàng Ngọc Kiến Phó bí thư Đảng ủy  - Đảng bộ xã Hoàng Liên cùng  toàn thể Đảng viên trong chi bộ và quần chúng, cảm tình Đảng của Chi bộ Khối 9.

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

     Trải qua thời gian dài phấn đấu, với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng và cơ quan, đơn vị, Đ/c Trang, đ/c Muốn và đ/c Giang đã khẳng định sự trưởng thành về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và trong nhà
Đ/c Vàng Thị Hà Giang đọc lời Tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Đ/c Trần Thị Trang đọc lời Tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Đ/c Nông Thị Muốn đọc lời Tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Trang Trần và Loi Vu, mọi người đang đứng và trong nhà
Đ/c Vũ Thị Lợi - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng cho 3 đ/c
Hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và trong nhà
Đ/c Hoàng Ngọc Kiến Phó bí thư Đảng ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên

Đội ngũ đảng viên của Chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển tổ chức Đảng Chi bộ Khối 9 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng ủy đã đặt ra.