- Tổ chức hội nghị, văn nghệ chào mừng, bầu đoàn chủ tịch, đoàn chủ tịch lên chủ trì hội nghị

- Ngày 20 tháng 9 năm 2019, trường Mn Lao Chải tiến hành tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động

- Hội nghị được tổ chức đúng theo quy trình, thành công rực rỡ