Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Trường mầm non Lao Chải  diễn ra ngày 24/09/2020. Dưới sự Chủ trì của đồng chí Hiệu trưởng Vũ Thanh Lợi cùng toàn thể cán bộ nhân viên, giáo viên trong nhà trường. Nội dung của hội nghị là đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Mở dầu hội nghị là văn nghệ chào mừng là những lời ca của các cô giáo trẻ.

       

 Đại hội, Hội nghị Công chức, viên chức là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học trước, mặt khác nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên trong hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo, hội nghị là tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Đồng thời đây cũng là cơ hội để nhà trường kiến nghị những quyền lợi chính đáng của công chức, viên chức và người lao động đối với các cấp lãnh đạo.

Đ/c Hiệu Trưởng Vũ Thanh Lợi báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HNCBCC của năm
học 2019-2020 và phương hương nhiệm vụ chỉ tiêu, biện pháp
thực hiện năm học 2020-2021

       Đại hội đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Bản Nghị quyết là tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao. Điều đó thể hiện rất rõ trong lời phát động thi đua năm học của đồng chí Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

           Đại hội Công Nhân Viên Chức Trường mầm non Lao Chải năm học 2020 -2021 đã thành công tốt đẹp, mở ra một năm học mới với những mục tiêu và thách thức mới, tập thể Trường mầm non Lao Chải với quyết tâm giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được.