Ngày 17/05/2019 trường mầm non Lao Chải đã tiến hành họp với các nội dung sau: Họp đánh giá chuyên môn theo quyết định số 682/QĐ- SGD & ĐT. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp. Họp đánh giá phân xếp loại công chức viên chức. Với sự tham dự của toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Các cuộc họp đã diễn ra nghiểm túc và khẩn trương. Sau cuộc họp tất cả các đồng chí quản lý, giáo viên, nhân viên đã được nhận xét và nghe đồng nghiệp nhận xét về bản thân mình để xang năm học mới khắc phục điểm yếu và duy trì điểm mạnh để tập thể nhà trường ngày càng vững mạnh.

      Cùng các cuộc họp cuối năm, ngày 20/05/2019 nhà trường đã tiến hành họp chấm điểm đánh giá dự kiến xếp loại cơ sở giáo dục.