Để tăng cường sự liên kết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường cũng như ở nhà, trường mầm non Lao Chải có kế hoạch tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 2020 - 2021.

          Nhằm giúp phụ huynh học sinh năm được tình hình  hoạt động của trẻ đầu năm học,  ngày 10/9/2020 Trường mầm non Lao Chải  tổ chức buổi họp ban đại diện cha mẹ học sinh 7 điểm thôn, 1 điểm trường chính. Dựa trên tình hình địa bàn rộng, các điểm thôn tự tổ chức học phụ huynh theo kế hoạch.

Họp phụ huynh - Điểm trường chính - Trường mầm non Lao Chải

          Buổi họp phụ huynh đầu năm không chỉ tăng cường mối liên hệ giữa gia đình với nhà trường mà các bậc phụ huynh còn tham gia thảo luận để, đóng góp các ý kiến cùng đưa ra các giải pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường để nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ.

Họp phụ huynh - Thôn Đội 2

        Tại đây các phụ huynh đã được nghe giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình chung của trường và của lớp, phổ biến nội quy, quy chế của nhà trường, trao đổi kế hoạch giảng dạy, phương pháp chăm sóc trẻ và thông báo rõ ràng về kế hoạch thu chi trong năm học mới.

Họp phụ huynh - Thôn San 2 khai báo y tế đầu năm học
Họp phụ huynh - Thôn đội 6
Họp phụ huynh - Điểm thôn San 1

 

Họp phụ huynh - Điểm thôn Đồi Dù
Họp phụ huynh - Điểm thôn Đội 7
Họp phụ huynh - Điểm thôn Cát Cát

       Các buổi họp phụ huynh đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí của đông đảo phụ huynh học sinh và nhiều ý kiến đóng góp xây dựng. Các bậc phụ huynh đều rất hài lòng khi được trực tiếp trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường.