Do mưa đá tối 22/4/2020 đã gây thiệt hại khá nghiêm trọng tại điểm thôn San II của trường mầm non Lao Chải

Mái tôn bị hư hại tại điểm thôn San II
Đồ dùng đồ chơi ngoài trời bị gió quật đổ

Sau mưa đá các cô giáo tại điểm trường đã kết hợp với phụ huynh nhằm khắc phục tình trạng đó

Giờ lao động của các cô tại điêm thôn San II

Đến thời điểm hiện tại nhà trường đã khắc phục được các hỏng hóc đó.