Để chuẩn bị cho năm học mới trường mầm non Lao Chải đã đến các điểm trường và tiến hành dọn dẹp lao động trong và ngoài lớp học. Cùng với các cô thì cha mẹ học sinh cũng góp phần rất lớn để giúp các cô rẩy cỏ bên ngoài sân trường và vườn rau tại các điểm trường. Tất cả đã sẵn sàng để đón các bé trở lại trường sau kì nghỉ hè.

Lao động tại điểm trường San II
Lao động tại điểm tường San II
Phụ huynh giúp các cô tôn tạo cảnh quan trường lớp
Lao động tại điểm trường thôn Lý
Tại điểm thôn San I