Ngoài những giờ họp và sinh hoạt chuyên môn trực tuyến vì đại dịch Covid-19 các cô giáo trường mầm non Lao Chải vẫn phân công nhau dọn dẹp lớp học và tôn tạo cảnh quan trường lớp

Lao động rửa sân và đồ chơi ngoài trời

Ngoài ra các cô còn cùng nhau trồng lại vườn rau của bé nhằm đảm bảo khi đi học trở lại các bé sẽ có rau sạch để cải thiện bữa ăn.

Các cô trồng và chăm sóc rau