Ngày 04/09/2019 tại điểm thôn san II đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Với sự kết hợp giữa điểm thôn San II, San I của tiểu học và mầm non. Buổi lễ đã tạo thêm nhiều hứng khởi cho cô trò và cá bậc phụ huynh ở tại điểm thôn.