Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, học sinh vẫn tiếp tục nghỉ học. Giáo viên trường mầm non Lao Chải vẫn tiếp tục các hoạt động ở nhà trường đặc biệt là hoạt động sinh hoạt chyên môn định kỳ và bồi dưỡng chyên môn cho giáo viên mới.

Sinh hoạt chuyên môn định kỳ

Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn lấy ý kiến cảu tập thể giáo viên những tiết học còn gặp nhiều vướng mắc nhất và cùng nhau thảo luận để đưa ra những phương pháp hợp lý và dễ hiểu nhất.

Chia sẻ kinh nghiệm những tiết khó

Các tổ chuyên môn nhà trẻ và mẫu giáo cùng ngồi lại và thảo lận về phương pháp dạy học, chia sẻ những kinh nghiệm để đồng nghiệp cùng nhau tiến bộ. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên mới được học hỏi kinh nghiệp từ đồng nghiệp cũ, hỏi về những vấn đề chưa rõ.

Tổ chuyên môn nhà trẻ và mẫu giáo thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm
Giáo viên mới hỏi về những vấn đề còn vướng mắc