Thực hiện chỉ đạo của chính phủ và công văn cả phòng GD & DDT về việc thực hiện cách li toàn xã hội ừ 1/4/2020 đến hết ngày 15/04/2020, trường mầm non Lao Chải đã tiến hành sinh hoạt chuyên môn trực tuyến tại nhà.