Trường mầm non Lao Chải tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn định kỳ và dự giờ giáo viên mới.

Sinh hoạt chuyên môn hoạt động tập tô chữ cái 
Dự giờ giáo viên mới hoạt động tạo hình

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn và thăm lớp dự giờ nhằm giúp đội ngũ giáo viên trong nhà trường có thêm nhiều kinh nghiệm dạy học và nâng cao chuyên môn của bản thân, đặc biệt là giáo viên mới có thêm nhiều kĩ năng sư phạm.