TUYÊN TRYỀN PHÁP LUẬT ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019 

TẠI TRƯỜNG MẦM NON LAO CHẢI

         Trường mầm non Lao Chải đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật đợt 2 nhằm tuyên truyền pháp luật đến tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thành phần tham dự bao gồm toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn trường.